• Palliatieve zorg
  • Hospice Rozenheuvel

Hospice Rozenheuvel

Let op: onderaan dit bericht vindt u een link naar meer informatie over de open dag van Hospice Rozenheuvel op 11 oktober 2014.

Palliatieve zorg
In Hospice Rozenheuvel wordt zorg verleend aan mensen in de laatste levensfase. We noemen dit palliatieve zorg. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat ‘mantel’ betekent. Het verhaal gaat dat de Heilige Martinus (Sint Maarten) in de 4e eeuw bij een stadspoort een stervende  bedelaar tegenkwam en hem de helft van zijn wollen mantel gaf. Hij kon hem niet behoeden voor de dood, maar gaf hem wel iets van zichzelf en liet hem niet aan zijn lot over. Zo willen wij ernstig zieke mensen in de laatste levensfase een warme mantel omleggen. De naasten (familie en vrienden) krijgen ondersteuning waar nodig, mogelijk en gewenst. Zij kunnen ook deel hebben aan de zorg voor hun dierbare.

Symptoombestrijding en begeleiding
Wanneer een ziekte onomkeerbaar is en genezing niet meer mogelijk, wordt vaak de term ‘uitbehandeld’ gebruikt. Hoewel de ziekte zelf niet meer behandeld of stopgezet kan worden, zijn er nog tal van mogelijkheden om de klachten ten gevolge van de ziekte te behandelen. Dit noemen we symptoombestrijding. Het gaat er daarbij om het leven met de ziekte en met het levenseinde in zicht zo dragelijk mogelijk te maken. Wij hebben niet alleen aandacht voor problemen van lichamelijke aard, zoals misselijkheid, benauwdheid of pijn, maar ook voor problemen op psychisch, sociaal en spiritueel vlak.
Medicatie vormt een onderdeel van symptoombestrijding. In aanvulling op de reguliere zorg bieden wij complementaire zorg. U kunt hierbij denken aan massage, muziektherapie, creatieve therapie en het werken met oliën en geuren. Indien mogelijk en gewenst kunnen gasten onder begeleiding van een vrijwilliger een ritje maken met onze duo-scootmobiel.

Kwaliteit van leven en sterven
Kwaliteit van leven én sterven zijn sleutelwoorden in de zorg die wij leveren. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze nu op leven toevoegen aan de dagen. Wij willen mogelijk maken dat mensen waardig afscheid van het leven nemen en zich kunnen voorbereiden op het sterven. Onze zorg is er dan ook op gericht om de patiënt en diens naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces.

Kleinschalige instelling met huiselijke sfeer
Ons doel is om een omgeving te creëren waar men zich thuis kan voelen. Daarom is het hospice een kleinschalige instelling. Er is plaats voor tien gasten, die ieder een eigen kamer hebben. We bieden de mogelijkheid om eigen spullen mee te nemen en de kamer zo een persoonlijke sfeer te geven.
Elke kamer is voorzien van een oproepsysteem, telefoon, tv en modern audiosysteem. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van internet.

Bezoek
Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom. We hanteren geen vaste bezoektijden. Wij weten hoe belangrijk onze gasten het vinden om familie en vrienden te zien wanneer zij dat wensen. Bezoek kan tegen betaling in een van onze logeerkamers blijven overnachten, of bij de gast op de kamer, indien gewenst.

11 oktober: Open Huis Rozenheuvel

Rondleiding (film) - Geschiedenis en gebouw - Het team - Kwaliteit en identiteit - Kosten - Aanmelden - Contact - Inloop Rozenheuvel - Netwerk Palliatieve Zorg - Sociale Kaart 

Leger des Heils Gelderland
Hoenderloseweg 108
7339 GK Ugchelen

T (055) 5380333